Behandelwijze fysiotherapie

Het intakegesprek bestaat uit een gesprek en een lichamelijk onderzoek en duurt ongeveer 25 minuten. In het gesprek zal de fysiotherapeut u vragen stellen om een beter beeld te krijgen van uw klacht(en); bijvoorbeeld hoe ze ontstaan zijn en wanneer ze toenemen of verminderen. Dit gesprek zal digitaal worden vastgelegd in een persoonlijk dossier.

Daarna volgt een lichamelijk onderzoek, waarbij de fysiotherapeut eventueel testen kan uitvoeren. Zo wordt vastgesteld waar de oorzaken van de klachten zitten. Samen met u beslist de fysiotherapeut of fysiotherapie zinvol is. Is dat het geval, dan bespreekt de fysiotherapeut met u een aanpak voor de verdere behandeling. Zo is er meteen na de eerste afspraak duidelijkheid over het vervolgtraject.

Behandelperiode fysiotherapie

Gedurende de behandelperiode zal regelmatig de voortgang met u worden besproken en geëvalueerd. Wanneer door- of terugkoppeling nodig is naar uw huisarts, uw sportarts, uw medisch specialist of andere paramedici, zal dit in overleg met u worden besproken. Wij zullen u eventueel begeleiden wanneer uw behandeling voort wordt gezet bij een specialist, zodat u bij de juiste specialist komt voor uw klacht(en).