Fysiotherapie bij herstel corona

Bent u ziek geweest na het oplopen van het corona-virus en ervaart u nog diverse klachten zoals: vermoeidheid, hoofdpijn, spierpijnklachten, kortademigheid/benauwdheid, makkelijk dingen vergeten, borstpijn of erg zware benen? Dan kunt u zeker in aanmerking komen voor een revalidatie-traject!

Herstel
Wat we weten is dat het lang duurt voordat men herstelt na het doormaken van het corona-virus. Sommige mensen knappen snel op en sommige behouden de hierboven genoemde klachten. De circa eerste 6 weken is het belangrijk om rustig aan weer u eigen allerdagelijkst activiteiten op te pakken in en rondom het huis. Het goed doseren van uw energie is in het begin van belang en zeker moeilijk om goed te doen.

Wij kunnen u hierin adviseren om een goeie indeling te maken van uw dag en samen met een Ergotherapeut kijken naar verbetering van u energie indeling.

De duur van het herstel hangt af van diverse factoren, wat de fysiotherapeut tijdens de intake over zal gaan vragen/vertellen. Wij zien vaak een revalidatie duur van 4-6maanden.

 

Behandeling

Behandeling
U zult op intake gesprek komen en daarnaast wordt u uitgenodigd voor een fitheidsmeting waarbij een nul-meting wordt gemaakt van uw fysieke gestel. U zult gemonitord worden in de revalidatie waarbij u 2x per week 60minuten zal komen trainen. Door de persoonlijke begeleiding wordt er rekening gehouden met het herstel per dag als per week, en zo nodig worden er aanpassingen gedaan in de training.

Vergoeding

U heeft recht op 50behandelingen binnen 6maanden vanuit de basis verzekering. Dit betekend dat u wel het eigen risico (mits die niet al op is) van 385 euro moet betalen.