Sportfysiotherapie

De sportfysiotherapeut heeft in zijn 3-jarige master opleiding veel kennis opgedaan omtrent de inspanningsfysiologie, trainingsleer en specifieke sportblessures. Ook is hij opgeleid tot wetenschapper, wat hem in staat stelt altijd kritisch te kijken naar zijn eigen handelen en de meest recente, wetenschappelijk onderbouwde vormen van fysiotherapie aan te bieden. In zijn opleiding heeft hij veel kennis opgedaan van verschillende sporten. Zo kan hij, in combinatie met een passie voor zelf sporten, zich goed verplaatsen in de geblesseerde sporter.

Preventie hoort ook tot de werkzaamheden van de sportfysiotherapeut. De sportfysiotherapeut richt zich daarbij voornamelijk op blessurepreventie van sporters. Bij deze vorm van preventie is de doelstelling om op basis van een individuele inschatting (testen en meten) van het blessurerisico toekomstige blessure(s) te voorkomen.

Preventie en fysieke ontwikkeling hebben veel raakvlakken met elkaar. Zo heeft een sporter met een laag blessure risico vaak de meest gunstige fysieke eigenschappen, wat hem in staat stelt optimaal te presteren in zijn of haar sport. Denk hierbij aan kracht, snelheid en uithoudingsvermogen. Naast het voorkomen van blessures is de sportfysiotherapeut uitermate geschikt om de sporter te adviseren en te begeleiden naar een hoger prestatieniveau.

De sportfysiotherapeut draagt voornamelijk zorg voor de behandeling van patiënten uit alle leeftijdscategorieën met sport gerelateerde aandoeningen. Hij kijkt naast de fysieke component, ook naar de sociale en psychologische conditie van de sporter. Een sporter kan, na een lange absentie door blessure, angst of stress ontwikkelen wat zijn herstel in de weg kan staan. Alles staat in het teken om de sporter zo optimaal mogelijk voor te bereiden op een terugkeer naar het gewenste en hoogst mogelijke niveau van de geliefde sportactiviteit.