(Para)Medisch disciplines

Beweeg- & Gezondheidscentrum Vlaardingen

Fernhout Fysiotherapie is gevestigd in het Beweeg- & Gezondheidscentrum Vlaardingen, onderdeel van Moveo Gezondheid. In Beweeg- & Gezondheidscentrum Vlaardingen werken wij onder anderen samen met:

Afhankelijk van de hulpvraag kunnen wij in sommige gevallen adviseren om een andere discipline te consulteren. Dit zal altijd in overleg gaan met u en eventueel uw huisarts. Ook kan het zijn dat we een collega fysiotherapeut, die meer gespecialiseerd is in uw hulpvraag, om advies vragen.

De samenwerkingspartners in dit gezondheidscentrum hebben de mogelijkheid om afspraken te combineren. Zo kunnen we bijvoorbeeld een afspraak logopedie en fysiotherapie achter elkaar plannen zodat het voor u makkelijker te plannen is en u minder tijd kwijt bent.

Het voordeel is ook dat wij (met uw toestemming) kunnen overleggen met andere specialisten of een gedeelte van het consult samen kunnen doen, zodat we het optimale resultaat behalen.

Daarnaast hebben we als hulpverleners onderling regelmatig contact en overleg om de kwaliteit van ons handelen te verbeteren zodat wij u de beste behandeling kunnen bieden.

Heeft u vragen over een eventuele behandeling die gecombineerd kan worden? Neem dan contact met ons op via 010 474 82 00 of info@fernhoutfysiotherapie.nl