Fysiotherapie duizeligheid

Duizeligheid is een veelal onderkend en veel voorkomend probleem wat mensen kan belemmeren in hun dagelijks functioneren. In het algemeen wordt onder duizeligheid verstaan: “Het gevoel dat beleefd wordt als de relatie tot de ruimtelijke omgeving verstoord is.”
Het is een ongrijpbaar gevoel die omschreven wordt als ‘de wereld draait om mij heen’, onevenwichtigheid en/of een licht gevoel in het hoofd.

In sommige gevallen weet u soms niet meer waar u bent en kunt u het gevoel hebben om te vallen. De duizeligheid kan eventueel gepaard gaan met angst, valneigingen, braken en/of misselijkheid.
Mensen voelen zich vaak onbegrepen en horen regelmatig dat ze ‘ermee moeten leren leven’. Echter is er voor sommige duizeligheidproblematiek een passende therapie.

Wat is duizeligheid?

Er kunnen veel organen betrokken zijn bij het ontstaan of blijven bestaan van duizeligheid. Aandoeningen aan de ogen, oren, hersenen of nek kunnen allemaal ten grondslag liggen aan uw duizeligheid. Dit maakt de diagnostiek soms een lastige taak.

Bij enkele vormen van duizeligheid kan manuele therapie zeer goed helpen. De meest bekende vormen van duizeligheid waar de fysiotherapeut mee kan helpen zijn: Benigne Paroxysmale Positie Duizeligheid (BPPD), Neuritis vestibularis (ontsteking van het binnenoor) en Cervicogene duizeligheid (vanuit de nek).