Stichtingen

Stichting VIB

VIB is de sport- & beweegmakelaar van Vlaardingen. VIB heeft een groot netwerk van sport- & beweegaanbieders, welzijns- en zorgpartijen en ondernemers die VIB verbindt aan de behoefte van de inwoners van Vlaardingen. Daar waar het gewenste aanbod nog niet bestaat, initieert VIB het aanbod met de bedoeling het aanbod, wanneer dat kan, over te dragen aan bestaande of nieuwe sportaanbieders.

Het zijn de VIB-buurtsportcoaches die deze missie uitvoeren.

De VIB-buurtsportcoaches
De VIB-buurtsportcoach is een sportprofessional, die als beweegmakelaar in de Vlaardingse wijken sport en bewegen stimuleert. Hij/zij werkt wijkgericht, vraaggericht en projectmatig aan de verbindingen tussen sport en maatschappelijke buurt- en wijkorganisaties in het sociale domein om zodoende sport als doel op zich én sport als middel te gebruiken. Hiermee streeft hij/zij ernaar een gezonde en actieve leefstijl te bewerkstelligen bij alle bewoners in Vlaardingen.

Gezond oud worden in Vlaardingen
De afgelopen tijd is er een netwerk gevormd van sport- en beweegaanbieders, welzijns- en zorgorganisaties. De samenwerking en bundeling van de krachten moet ervoor zorgen dat de juiste activiteiten ondernomen worden. De sport- en beweegsector zorgt voor het beweegaanbod, maar de zorg en welzijnssector zijn nodig om de mensen te bereiken en op de juiste manier te motiveren.

Binnen het netwerk Gezond Oud worden in Vlaardingen zijn wij actief en hebben wij samen met het VIB de buitenactiviteit Samen Buiten Bewegen opgezet. De eerste 12 weken werden mogelijk gemaakt door de Gemeente Vlaardingen.

Wij proberen 55-plussers enthousiast te maken om samen te bewegen in de buitenlucht op een mooie openbare plek in Vlaardingen.

Daarnaast stimuleren wij onze cliënten/patiënten om in beweging te blijven en waar nodig schakelen wij een buurtsportcoach in om samen de gewenste beweegactiviteit aan te kunnen bieden aan onze cliënten/patiënten.

Wil je sporten of bewegen in Vlaardingen? Bekijk hier een deel van het sport- en beweegaanbod in de regio.