Wat is een Gecombineerde Leefstijlinterventie (GLI)?

De GLI is een gecombineerde leefstijl interventie, gericht op het realiseren van gezondheidswinst voor mensen vanaf een matig gewicht gerelateerd gezondheidsrisico. In deze interventie staat een combinatie van bewegen, gezonde voeding en gedragsverandering centraal.

Er zijn een aantal interventieprogramma’s die vergoed worden door de zorgverzekeraar vanuit de basisverzekering. Wij bieden het interventieprogramma DE BEWEEGKUUR aan.  Dit is een interventieprogramma van twee jaar. Het eerste jaar bestaat uit de begeleidingsfase en het tweede jaar uit de onderhoudsfase. Binnen het GLIteam wordt er samengewerkt met

 • uw huisarts
 • de leefstijlcoach
 • de fysiotherapeut
 • de diëtist

De huisarts (of praktijkondersteuner) verwijst de patiënt naar het GLI BeweegKuur team, bestaande uit een diëtist, fysiotherapeut en een leefstijlcoach. Zij bieden gezamenlijk het tweejarige programma van de BeweegKuur aan. Na verwijzing heeft de patiënt eerst een intake bij de leefstijlcoach. De huisarts ontvangt na de intake bericht van de leefstijlcoach of de patiënt daadwerkelijk gaat starten met BeweegKuur.

Voor wie is GLI bedoeld?

Volwassenen met ten minste een matig verhoogd gewicht gerelateerd gezondheidsrisico (NHG richtlijn obesitas en Zorgstandaard Obesitas) kunnen verwezen worden naar GLI BeweegKuur. Voorwaarden voor verwijzing naar GLI BeweegKuur:

 • De patiënt is boven de 18 jaar en voldoet aan één van de landelijk opgestelde inclusiecriteria:
  • BMI tussen 25 en 30 kg/m² icm een grote buikomvang (≥ 88 cm voor vrouwen; ≥ 102 cm voor mannen);
  • BMI tussen 25 en 30 kg/m², met een normale buikomvang, icm comorbiditeit*;
  • BMI vanaf 30 kg/m² ongeacht buikomvang, ongeacht comorbiditeit*;
   *hypertensie, dyslipidemie, diabetes, cardiovasculaire aandoeningen, artrose, slaapapneu
 • De patiënt heeft voldoende motivatie om voor twee jaar aan de GLI BeweegKuur deel te nemen.
 • De patiënt heeft bij voorkeur al andere opties geprobeerd om de leefstijl te veranderen en hier niet het gewenste resultaat behaald.

Programma

Binnen de twee jaar van het programma werkt de patiënt in groepsverband aan een gezondere levensstijl en wordt hierbij bovendien individueel begeleid door de leefstijlcoach. Het programma richt zich op een combinatie van psyche, voeding en beweging.

Jaar 1
Leefstijlcoach: 7 individuele gesprekken
Fysiotherapeut: intake met persoonlijk beweegschema, groepsbijeenkomst en
begeleiding naar bewegen in de buurt i.s.m. de buurtsportcoach/beweegcoach
Diëtist: persoonlijk voedingsplan en 3 groepsbijeenkomsten

Jaar 2
Leefstijlcoach: 5 individuele gesprekken
Fysiotherapeut : groepsbijeenkomst en begeleiding naar bewegen in de buurt i.s.m. de buurtsportcoach/beweegcoach
Diëtist: groepsbijeenkomst

Vergoeding

Deelname wordt vanuit de basisverzekering vergoed. Er is geen eigen risico.

Wij bieden de GLI aan op onze praktijklocaties in Vlaardingen, Schiedam en Maassluis

Vraag uw huisarts naar de mogelijkheden en om u door te verwijzen.