Kwaliteit

Kwaliteit en service staan bij onze fysiotherapiepraktijk hoog in het vaandel.

Wij hechten veel waarde aan patiënttevredenheid en daarom sturen wij na afsluiting van uw behandeltraject een mail met vragen over uw ervaring bij Fernhout Fysiotherapie. Deze informatie wordt door een onafhankelijke partij verzameld en teruggekoppeld naar ons en eventueel naar uw zorgverzekeraar. Mocht u hier bezwaar tegen hebben, dan kunt u dat kenbaar maken aan uw therapeut.

Om uw behandeling zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren, registreert uw fysiotherapeut uw medische en administratieve gegevens. Op deze registratie is de Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing.

Deze wet bevat regels met betrekking tot het doel van registratie, de aard van gegevens die worden geregistreerd, het beheer van de gegevens, de personen die toegang hebben tot die gegevens en het inzagerecht van de patiënt. Uiteraard gaat uw fysiotherapeut zorgvuldig met de gegevens om. Daarom is naast de bovengenoemde wet op persoonsregistraties, een aantal regels vastgelegd in een privacy reglement:

  • Behalve de fysiotherapeut die u behandelt, heeft ook een beperkt aantal personen toegang tot de gegevens die in de registratie zijn opgenomen. Dit zijn bijvoorbeeld waarnemers, andere fysiotherapeuten in de praktijk, eventuele stagiaires en administratieve krachten. Al deze personen hebben een geheimhoudingsplicht.
  • U hebt het recht om uw vastgelegde gegevens in te zien. Indien u meent dat uw gegevens onjuist zijn vastgelegd, dan kunt u de behandelend fysiotherapeut verzoeken deze te wijzigen.
  • Alleen gegevens die te maken hebben met de medische behandeling worden in het medisch dossier opgeslagen.
  •  Wanneer het voor het onderzoek van belang is dat gegevens wel tot u persoonlijk herleidbaar zijn, zullen deze worden verstrekt (aan de onderzoeker) wanneer u daarvoor toestemming heeft verleend.
  • Gegevens van patiënten/cliënten (voor patiënten/cliënten onder de 18 jaar is familierecht van toepassing) worden niet aan derden verstrekt, ook niet aan naaste familie. Gegevens worden pas vrijgegeven nadat de patiënt/cliënt hiervoor toestemming heeft gegeven. Ook na overlijden worden gegevens niet openbaar gemaakt.
  • Nadat de patiënt/cliënt behandeld is, worden de gegevens zodanig gearchiveerd dat alleen de eerder genoemde groep mensen deze gegevens kan inzien.
  • De praktijk beschikt over afgesloten behandelruimten waardoor uw privacy is gewaarborgd.
  • Indien u van mening bent dat de praktijk niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat, kunt u dit via de onderstaande klachtenregeling binnen de praktijk kenbaar maken.

Klachten regeling

Wij doen er alles aan om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Maar ondanks dat kwaliteit voorop staat bij ons, kan het gebeuren dat u niet tevreden bent over de wijze waarop u bent geholpen. Indien dit het geval is kunt u uw klacht of verbetersuggestie doorgeven aan uw fysiotherapeut of aan de praktijkeigenaar. Indien gewenst zal die samen met u de geldende klachtenprocedure (conform de richtlijnen van het Keurmerk) doornemen.

Wanneer u een formele klacht zou willen indienen, dan kunt u via het klachtenformulier op de website van het Keurmerk Fysiotherapie uw klacht aangeven.

Voor vragen en/of opmerkingen kunt u contact opnemen via info@fernhoutfysiotherapie.nl of 010 474 82 00.