Privacy

Fernhout Fysiotherapie, gevestigd aan Zwanensingel 9, 3136 GZ Vlaardingen, Burg. Wesselinkstraat 2 3145 SB Maassluis en Maassluiseweg8, 3155 EJ Maasland, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Fernhout Fysiotherapie
Zwanensingel 9
3136 GZ Vlaardingen
0104748200
www.fernhoutfysiotherapie.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Fernhout Fysiotherapie verwerkt (gevoelige) persoonsgegevens wanneer u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
-Voor-en achternaam
-Geslacht
-Geboortedatum
-Adresgegevens
-Telefoonnummer
-E-mailadres
-Overige persoonsgegevens die u aan ons verstrekt
-Persoonlijke gegevens over uw gezondheid
-Burgerservicenummer (BSN)
-Het afhandelen van uw betaling

Delen van persoonsgegevens met derden

Fernhout Fysiotherapie verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiligingen vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Fernhout Fysiotherapie blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Fernhout Fysiotherapie verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

-Het indienen van behandelingen bij uw verzekering
-Het verwerken van betalingen
-Het schrijven van verslagen (op aanvraag)
-Contact met huisartsen/specialisten/andere paramedisch in overleg met u

Fernhout Fysiotherapie gebruikt alleen technische en functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Fernhout Fysiotherapie bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.Hoe lang we persoonsgegevens bewaren hangt af van de gegevens. Indien u hier vragen over heeft kunt u contact opnemen via 010 474 82 00 of info@fernhoutfysiotherapie.nl.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Fernhout Fysiotherapie en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens per post, per telefoon of aan de balie aan ons kenbaar maken.Let op, u mag uw gegevens via de mail naar ons sturen, echter is dit uw eigen verantwoording. Wij zullen nooit via de mail (m.u.v. zorgmail) gegevens verstrekken.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen.We reageren zo snel mogelijk, binnen twee weken, op uw verzoek.

Fernhout Fysiotherapie wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Fernhout Fysiotherapie neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via 010 474 82 00 of info@fernhoutfysiotherapie.nl.